Startsida
Styret
Lokallag
Målrosprisen
Arkiv
Noregs Mållag
Innmeldingsskjema
Peikarar til ulike nynorsktiltak

Styret 2001–2002

Frå venstre: Knut Atle Skjær, Einar Gautefall, Laila Hov Sandnes, Berit Bø, Lars Torpe

I styret sat:

Einar Gautefall, leiar
6843 Skei i Jølster
einargau@start.no
57 72 84 48

Berit Bø, nestleiar
Hornnesv. 20b, 6800 Førde
57 82 03 73

Knut Atle Skjær, skrivar
6887 Lærdal
knskjaer@frisurf.no
57 66 67 22

Laila Hov Sandnes, kasserar
6847 Vassenden
ar-sandn@online.no
57 72 67 50

Lars Torpe, styremedlem
Hundvebakke 21a, 6800 Førde
57 82 31 59

Ragnhild Eimhjellen, 1. vara
Lyngvn. 61, 6823 Sandane
57 86 56 00

 

Oppdatert 03.04.2006 av Tor W. Eikemo