Startsida
Styret
Lokallag
Målprisen
Arkiv
Noregs Mållag
Innmeldingsskjema
Peikarar til ulike nynorsktiltak

Styret 2014–2015

I styret sit:

Hallstein Dvergsdal - leiar
6843 Skei i Jølster
halldve@frisurf.no

Torleik Stegane
6940 Eikefjord
spelsau@online.no
57 74 48 13

Olaug Brekke
6893 Vik i Sogn
olaug.brekke@sogn.no

Norunn Ulvedal
Førde
norunn.ulvedal@tine.no

Jorunn Sandvik, Eid

Varamedlemer:
Berit Ekerbakke

Stavdalen 6, 6817 Naustdal
berit.ekerbakke@sfj.no
992 47159


Olin Johanne Henden
Pb. 128,
6821 Sandane

Ingrid Thy, Sogndal

 

 

Oppdatert 28.03.2017 av Tor W. Eikemo