Startsida
Styret
Lokallag
Målprisen
Arkiv
Noregs Mållag
Innmeldingsskjema
Peikarar til ulike nynorsktiltak

Styret 2014–2015

I styret sit:

Aud Lunde - leiar
6973 Sande
aud.lunde@gmail.com

Gaute Losnegård
6982 Holmedal
gaute.losnegard@enivest.no

Torleik Stegane
6940 Eikefjord
torleik.stegane@flora.kommune.no
57 74 48 13

Hallstein Dvergsdal
6843 Skei i Jølster

Olaug Brekke
6893 Vik i Sogn

Norunn Ulvedal - 1. varamedlem
Førde

Berit Ekerbakke - 2. varamedlem
Stavdalen 6, 6817 Naustdal
berit.ekerbakke@sfj.no
992 47159

Olin Johanne Henden - 3. varamedlem
Pb. 128,
6821 Sandane

 

 

Oppdatert 14.03.2016 av Tor W. Eikemo