Startsida
Styret
Lokallag
Målrosprisen
Arkiv
Noregs Mållag
Innmeldingsskjema
Peikarar til ulike nynorsktiltak

MÅLROSPRISEN 2003

Prisen for 2003 vart delt ut til Kåre Lerum

Her får Kåre Lerum målrosprisen 2003 av leiaren i fylkesmållaget, Einar Gautefall

Lerum i vekst med nynorsk reklametekst!
Dette var teksten på målrosprisen Kåre Lerum fekk frå Sogn og Fjordane mållag i Sogndal laurdag. Leiaren i Sogn og Fjordane mållag Einar Gautefall, gav under overrekkinga ros til Lerum for engasjementet han hadde vist for nynorsk som reklamespråk. Lerum takka for prisen og kunne fortelje at konsernet kjem til å oppgradere all tekst til nynorsk. Dette gjeld så vel etiketten på produkta som bilane som fraktar varene på vegane.

Sjå artikkel i Sogn Avis

 

Oppdatert 03.04.2006 av Tor W. Eikemo