Startsida
Styret
Lokallag
Målprisen
Arkiv
Noregs Mållag
Innmeldingsskjema
Peikarar til ulike nynorsktiltak

MÅLPRISEN 2007

Prisen for 2007 vart delt ut til Oddvar Torsheim

Torleik Stegane delte ut prisen og avslutta grunngjevinga si slik:

Alt han skriv/set om vitnar om sterk kjærleik til det nynorske språket.
”Hei, kjære dragspelar, lat meg synge med, ja, lat meg jodle med – sjølv om eg høyrest ut som ei utbrend,
gamal kråke”, syng prisvinnaren i sin versjon av Dylans ”Mr. Tamborine Man”.
Ja, lat oss vone at du framleis vil synge i nynorskens skog. Gje mål og meining til alle som finst i det
biologiske mangfaldet der ute i skogen. At du held skogsmaskinane unna og er forstmeister og skogvaktar sjølv,
så vi alle andre kan få gode turar i nynorskens skog også heretter.

Heile grunngjevinga finn du her

 

 

Oppdatert 19.03.2007 av Tor W. Eikemo