Landsmøtet 2008 - i Stavanger

Frå opninga av landsmøtet

Frå Sogn og Fjordane var det tre utsendingar - to frå fylkesstyret og ein frå Luster Mållag.
Det var eit interessant landsmøte - informasjon finn du på Noregs Mållag sine nettsider.

Nynorsk barnelitteraturpris
gjekk i år til Skald forlag for Godnattboka. Simone Stibbe tok i mot prisen

Her er Simone Stibbe saman med Frode Grytten som fekk Nynorsk litteraturpris