Startsida
Styret
Lokallag
Målrosprisen
Arkiv
Noregs Mållag
Innmeldingsskjema
Peikarar til ulike nynorsktiltak

ÅRSMØTET 2001

Årsmøtet vart halde 8. mars 2001 på Skei Hotell.

Målrosprisen er eit grafisk blad av Oddvar Torsheim

Hilde Yndestad Halland takkar av etter mange år i sentrale verv i målrørsla

Avtroppande styremedlem Knut P. Bøyum får blomar og takk av påtroppande leiar Einar Gautefall

Referat frå årsmøtet

Fråsegner frå årsmøtet

Årsmelding 2000-2001

Arbeidsprogram 2001-2002

 

Oppdatert 03.04.2006 av Tor W. Eikemo