Landsmøtet 2007

Landsmøtet 2007 vart halde på Værnes 27. - 29. april.

Frå opninga

Det var omlag 120 utsendingar - i tillegg var det gjester innleiarar
og folk frå skrivarstova. Frå Sogn og Fjordane møtte berre underskrivne
frå fylkesmållaget. Det kunne vore ynskjeleg at og nokre lokallag hadde
utsendingar.

Det var helst eit roleg landsmøte. Det var i utgangspunktet planlagt
fleire parallelle seminar, men det blei ikkje noko av m.a. på grunn av
mangel på innleiarar. Men det var fleire seminar/fagøkter i plenum
med gode innleiarar - mykje interessant.
Eg kan nemna:

Val: Hege Myklebust blei attvald som leiar for 1 år.

Sjå elles på Noregs Mållag sine nettsider

Tor W. Eikemo