Sogn og Fjordane mållag
Postadresse: v/Hallstein Dvergsdal, Orkavegen
6843 Skei i Jølster
E-post: halldve@frisurf.no
Telefon: 99312586

Bankkonto: 3703.20.15779

Startsida
Styret
Lokallag
Målprisen
Arkiv
Noregs Mållag
Innmeldingsskjema
Peikarar til ulike nynorsktiltak

Sogn og Fjordane mållag er fylkesorganisasjonen for mållaga i Sogn og Fjordane.

Informasjon/nyhende:
Mange språklege feil på nynorske eksamensoppgåver ved Universitetet i Oslo. Ei skam og ein skandale

Rekordhøgt medlemstal i Noregs Mållag - sjå nm.no

Referat frå styremøte:

- styremøte 28. januar 2015
- styremøte 28. februar 2015
- styremøte 12. mai 2015
- styremøte 25. august 2015
- styremøte 24. november 2015
- styremøte 15. juni 2016
- styremøte 19. desember 2016
- styremøte 17. januar 2017

Frå Gaularfjellet


Årsmøte i Sogn og Fjordane Mållag
2017: 18. mars kl. 12.00 på Skei

- årsmelding 2015
- referat frå årsmøtet 2016
- referat frå årsmøtet 2017

 

  Målprisen i år gjekk til Frydenbø Bilsenter AS

Målpris til Frydenbø - Firda Tidend

 


 

 

Oppdatert 28.03.2017 av Tor W. Eikemo